Privacy policy

Ingram Micro Recruitment & Hiring Privacy Statement

 

Wanneer je online bij Ingram Micro solliciteert, verzamelen wij de persoonlijke informatie die je stuurt naar de website en gebruiken we die voor werving gerelateerde doeleinden. We gebruiken eventueel ook cookies en andere verzameling technologieën samenhangend aan onze Algemene Privacy Statement (zie: http://corp.ingrammicro.com/Privacy-Statement.aspx) om individuen een gepersonaliseerde online ervaring aan te kunnen bieden, om relevante informatie omtrent carrières en mogelijkheden bij Ingram Micro te verzenden en om de effectiviteit van onze recruitment pogingen en resources te analyseren.

Door op de “Accept’’ knop te drukken tijdens de registratie of door de website te gebruiken, accepteer je expliciet, zonder enige kwalificatie, het verzamelen, verwerken, gebruiken en overdracht van al je persoonlijke data die door jou verschaft is, zoals beschreven in deze Recruitment & Hiring Privacy Statement (‘’Privacy Statement’’). Je bevestigt deze Privacy Statement zorgvuldig te hebben gelezen, want deze beïnvloedt je rechten en aansprakelijkheid. Als je deze voorwaarden niet wilt accepteren, moet je de website niet betreden. Je bevestigt tevens dat je tenminste 18 jaar of ouder bent.

 

Introductie / wie verzamelt je persoonlijke informatie?

Wanneer je solliciteert bij Ingram Micro, zal Ingram Micro je persoonlijke data verzamelen en gebruiken gedurende het werving- en selectieproces. Zoals beschreven in deze Privacy Statement, kan je persoonlijke data behouden en gebruikt worden door Ingram Micro met als doeleinde het afwegen van je kwalificaties voor dienstbaarheid, zoals vereist door de wet, of anders zoals hieronder beschreven. Zie hieronder informatie over hoe Ingram Micro informatie over jou van derde partijen kan ontvangen.

‘’Ingram Micro’’ betekent specifiek alle Ingram Micro filialen, dochtervennootschappen en gecontracteerde service providers, die je persoonlijke data zullen verzamelen, gebruiken en behouden vanwege je sollicitatie, onze werving, onze Talent Management processen en alle andere wervingsprocessen, wanneer je een baanaanbod gedaan wordt.

 

Welke persoonlijke informatie verzamelt Ingram Micro?

 • Het soort informatie die van je wordt gevraagd en de manier waarop deze wordt verzameld zijn bepaald door de eisen die gesteld worden in het land, waar de functie zich bevindt (en dus niet het land waar je woont). Ondanks dat er per land specifieke dataeisen zijn, worden in ieder geval de volgende zaken door Ingram Micro verzameld. 
 • Data uit CV’s, motivatiebrieven en ingevulde formulieren (zowel geschreven als digitaal)                  
 • Data gegenereerd door interviewers en recruiters, ontstaan door interacties met jou of simpele internet searches. 
 • Data die voorzien is door derde partijen, zoals andere recruiters, eerdere werkgevers etc. 
 • Aanbevelingen voorzien door anderen op jouw verzoek.
 • Data omtrent je vorige functie, vooropleidingen, kredietgeschiedenis en strafbladen of andere data die voortkomt uit background screenings.               
 • Data omtrent je gezondheid of een mogelijke handicap, die relevant is voor het goed kunnen functioneren binnen een bepaalde functie of de werkplek. Hierbij wordt sterk gelet op wettelijke beperkingen omtrent de verzameling van deze informatie.   
 • Data omtrent ras, etniciteit, religie, handicaps, geslacht en zelf geïdentificeerde LGBT status voor het rapporteren aan de overheid waar nodig, en ook om de diversiteit van het personeelsbestand binnen Ingram Micro beter te doorgronden.

 

Jouw inzending van persoonlijke informatie vormt jouw toestemming om ons jouw data te laten gebruiken en verifieert tevens dat het waarheidsgetrouw is ingevuld.

Door het inzenden van je data geef je aan dat je het voorgaande hebt gelezen en hebt begrepen en dat je akkoord gaat met ons gebruik van de hierboven aangegeven informatie. Je bent niet verplicht om alle gevraagde informatie te verschaffen, maar door te weigeren bestaat de kans dat je niet vordert in de sollicitatieprocedure. Door het inzenden van je data geef je aan dat alles, naar jouw zeggen, waarheidsgetrouw is ingevuld en je dus niet bewust foutieve informatie hebt doorgegeven. Het aanleveren van inaccurate informatie maakt je mogelijk ongeschikt voor dienstverband.


Wat zal Ingram Micro met je persoonlijke informatie doen?

Ingram Micro zal je persoonlijke informatie gebruiken om:                  

 • Vast te stellen of je geschikt bent voor de functie waarnaar je gesolliciteerd hebt en eventuele toekomstige functies die beschikbaar zouden worden.
 • Administratieve zaken te voltooien.   
 • Analyses uit te voeren omtrent de sollicitantenpool om beter inzicht te krijgen in wie waarom bij Ingram Micro solliciteert en hoe we toptalent kunnen aantrekken
 • In sommige gevallen je online interview op te nemen om andere recruiters en mogelijke toekomstige leidinggevenden op een later tijdstip het gesprek te kunnen laten evalueren. Het gesprek wordt alleen opgenomen nadat expliciete toestemming verleend is. 
 • Je na je sollicitatie in onze database op te nemen, zodat we je kunnen bereiken voor interessante Ingram Micro activiteiten en onlangs vrijgekomen functies. 
 • Je contactinformatie door te sturen naar Ingram Micro Talent Connection (een website die we gebruiken om je op de hoogte te stellen van nieuwe functies die op jou aansluiten). Je contactinformatie zal door deze site gebruikt worden om je eenmalig een mail te sturen met de vraag of je in de toekomst vaker op de hoogte wil worden gesteld van activiteiten en vacatures. Wanneer je hier niet op reageert, zal je contactinformatie enkel worden bewaard om ervoor te zorgen dat we je in de toekomst niet verder zullen berichten. Wanneer je je aanmeldt, zal je de mogelijkheid hebben om je alsnog voor de nieuwsbrief af te melden.   
 • Allerlei wettelijk verplichte rapportages uit te voeren en om te reageren op juridische processen. 


Uit welke bronnen zal Ingram Micro je persoonlijke informatie vergaren? Ingram Micro kan uit de volgende bronnen informatie verkrijgen

 • Jouzelf, wanneer je je CV of andere informatie online of offline opstuurt. 
 • Uit conversaties met recruiters en interviews met leidinggevenden of ander Ingram Micro personeel of vertegenwoordigers, waarvan sommige conversaties worden opgenomen (met expliciete toestemming van jou). Ook uit internet searches kan informatie worden verkregen, via websites waarop jij je persoonlijke informatie online hebt gezet. 
 • Van derden, zoals recruiters, uitzendbureaus of websites via welke je aan Ingram Micro bent geïntroduceerd. Ingram Micro neemt geen ongevraagde CV’s aan van uitzendbureaus, maar maakt soms wel gebruik van de diensten van dergelijke bureaus. Alle andere CV’s of andere kandidaatsinformatie die verstuurd zijn buiten vastgestelde richtlijnen voor kandidaatsinzendingen (inclusief via de Careers website of via email naar een Ingram Micro medewerker) en zonder een vastgelegde overeenkomst zullen geacht worden voor Ingram Micro’s gebruik te worden vastgesteld en daarvoor zal geen vergoeding betaald worden, mocht de kandidaat worden aangenomen door Ingram Micro. 
 • Uit achtergrondcontroles. Waar de wet het toestaat, zal Ingram Micro mogelijk met een derde partij een achtergrondcontrole laten uitvoeren voorafgaand aan het in dienst treden. De inhoud van deze controles verschilt per land vanwege lokale wetgevingen, maar kan informatie bevatten van publieke bronnen, eerdere werkgevers of collega’s, scholen, kredietinformatiebureaus en strafbladen. Deze informatie wordt alleen vergaard met jouw voorafgaande toestemming en je zal op de hoogte worden gesteld over de aard van deze controles voordat ze starten. Wanneer de lokale wetgeving het toestaat, is het mogelijk dat je gevraagd wordt om bepaalde achtergrondinformatie zelf aan te leveren aan Ingram Micro (dit kan gevoelige informatie zijn).

  

Wie zullen toegang hebben tot deze persoonlijke informatie? Hoe bereik ik ze?

In het algemeen, zal de toegang tot je persoonlijke informatie worden gelimiteerd tot een aantal personen werkzaam bij Ingram Micro, omdat zij deze in overweging willen kunnen nemen bij het selecteren van de kandidaten en tot de mensen aan wie we het wettelijk verplicht moeten vrijgeven.

Wanneer je persoonlijke informatie wordt overgebracht naar een ander land dan waar je zelf in woont, moet je waakzaam zijn voor het feit dat dit land eventueel andere wettelijke beschermingen biedt dan je eigen land. Ingram Micro zal in deze gevallen zijn eigen interne Algemene Privacy Statement hanteren.

De volgende soort individuen heeft toegang tot jouw persoonlijke informatie:

 • Recruiters die hun werkzaamheden verrichten in het land waar de functie vrijkomt. Deze individuen kunnen mogelijk in een ander land gehuisvest zijn.
 • De wereldwijde Ingram Micro Talent Management en Talent Connection teams, bestaande uit een beperkt aantal individuen gehuisvest in meerdere landen.
 • Individuen die administratieve en IT support functies bekleden.
 • Geautoriseerd personeel bij onze dienstverleners.
 • Bedrijven die achtergrondcontroles uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in een ander land gehuisvest zijn en kunnen informatie bezitten over landen waar je eerder hebt gewoond, gewerkt of gestudeerd. Deze informatie kan relevant zijn voor de achtergrondcontrole. Je zult nadere informatie ontvangen voorafgaand aan de start van deze procedure.
 • Ambtenaren waaraan gerapporteerd dient te worden, of wetshandhavingsinstanties of private justitiabelen als reactie op geldige wethandhavingsprocessen (dagvaarding, bevelschrift of gerechtelijk bevel).
 • Een opvolger van Ingram Micro mocht het geval zich voordoen dat de organisatie bijvoorbeeld fuseert of overgenomen wordt.
 • Inhurende managers en interviewers. Vaak zullen deze individuen in het land gehuisvest zijn waar de functie zich bevindt, maar niet altijd.

 

Hoe lang zal Ingram Micro mijn persoonlijke informatie behouden?

Wanneer je een aanbod wordt gedaan door Ingram Micro om in dienst te treden en je gaat hierop in, dan zal alle informatie die tijdens de sollicitatieprocedure vergaart is, worden overgezet in je personeelsadministratie. Tot aan een bepaalde periode na het einde van het dienstverband zal de informatie worden behouden (deze periodes verschillen per land). Wanneer Ingram Micro je niet in dienst neemt, mag Ingram Micro deze informatie alsnog maximaal één jaar behouden om je in overweging te nemen voor andere posities en om terug te refereren naar deze informatie, wanneer je in de toekomst nogmaals zou solliciteren. Ook wordt het behouden voor onze systeemadministratie, om onderzoeken te doen en om je uit te nodigen voor het eerder genoemde Ingram Micro Talent Connection.

 

Hoe Ingram Micro je persoonlijke informatie beschermt.

Ingram Micro gebruikt organisatorische, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om je data te beschermen van verlies of misbruik. Voordat we derde partijen toegang bieden tot je persoonlijke informatie zullen we ze verplichten om contractueel vast te leggen dat ze dezelfde veiligheidsmaatregelen hanteren.


Hoe verkrijgt men een kopie van Ingram Micro’s interne Privacy Policy en toegang tot de persoonlijke informatie en hoe neemt men contact op met Ingram Micro voor vragen en feedback?

Als je een vraag, opmerking, klacht hebt of graag een kopie van Ingram Micro’s Algemene Privacy Statement wil ontvangen, of toegang wil tot een kopie van je persoonlijke informatie of informatie wil aanpassen, kan je contact opnemen via ons door te mailen naar legaldept@ingrammicro.com.

Voor werkzoekenden uit andere landen: Deze Privacy Statement is ook in het Engels beschikbaar.

Werken voor mooie merken

Werken bij Ingram Micro betekent werken voor mooie merken zoals: